მეზობელი სიტყვები
natatorial
ზედსართავი სახელი
/͵neɪtəʹtɔ:rɪəl/

1. ზოოლ. საცურავი, ცურვისთვის ადაპტირებული (ითქმის ორგანოს შესახებ);

2. = natatory 1 და 2.