მეზობელი სიტყვები
native cat
/ʹneɪtɪvkæt/

= quoll.