მეზობელი სიტყვები
native species
არსებითი სახელი
/͵neɪtɪvʹspi:ʃi:z/

აბორიგენული / ადგილობრივი სახეობები.