nauplius
არსებითი სახელი
/ʹnɔ:plɪəs/

(pl nauplii) ფეხს. ნაუპლიუსი (კიბოსნაირთა ლარვული სტადიის / ლარვის განვითარების საწყისი ფაზა და ლარვა ამ ფაზაში; აგრ. nauplius larva).