მეზობელი სიტყვები
nautiliform
ზედსართავი სახელი
/nɔ:ʹtɪlɪfɔ:m/

ნაუტილუსის / ნაუტილუსის ნიჟარის ფორმისა.