მეზობელი სიტყვები
nautiloid I
არსებითი სახელი
/ʹnɔ:tɪlɔɪd/

ზოოლ. 1) ნაუტილოიდი (ნაუტილოიდების ქვეკლასის ამჟამად არსებული და განამარხებული წარმომადგენელი);

2) pl = Nautiloidea.