მეზობელი სიტყვები
nautiloid II
ზედსართავი სახელი
/ʹnɔ:tɪlɔɪd/

1) ზოოლ. ნაუტილოიდური, ნაუტილოიდების ქვეკლასს რომ ეკუთვნის;

2) ნაუტილოიდური, ნაუტილუსის / ნაუტილუსის ნიჟარის ფორმისა.