მეზობელი სიტყვები
navigation
არსებითი სახელი
/͵nævɪʹgeɪʃn/

ზოოლ. ცხოველთა ნავიგაცია (მიგრაციის დროს მოძრაობის მიმართულების განსაზღვრის უნარი; აგრ. animal navigation).