მეზობელი სიტყვები
necrocytosis
არსებითი სახელი
/͵nɛkrəʊsaɪʹtəʊsɪs/

ციტ. უჯრედის კვდომა (აპოპტოზური ან ნეკროზული; აგრ. cell death).