მეზობელი სიტყვები
necrogenic
ზედსართავი სახელი
/͵nɛkrəʊʹdʒɛnɪk/

მიკრ. 1) ნეკროგენური, მკვდარ ქსოვილში რომ ვითარდება;

2) ნეკროგენური, ქსოვილის ან მასპინძლის კვდომის გამომწვევი (ითქმის პარაზიტული სოკოების და მისთ. შესახებ).