მეზობელი სიტყვები
necrogenous
ზედსართავი სახელი
/nɛʹkrɒdʒɪnəs/

მიკრ. ნეკროგენური, მკვდარ ქსოვილში მცხოვრები.