მეზობელი სიტყვები
necrophage
არსებითი სახელი
/͵nɛkrəʊʹfeɪdʒ/

ზოოლ. ნეკროფაგი, ლეშიჭამია.