მეზობელი სიტყვები
necrophagy
არსებითი სახელი
/nɛʹkrɒfədʒɪ/

ზოოლ. ნეკროფაგია, ლეშით / გვამით კვება.