მეზობელი სიტყვები
necroptosis
არსებითი სახელი
/͵nɛkrəʊpʹtəʊsɪs/

ციტ. ნეკროპტოზი (უჯრედის ერთდროულად აპოპტოზური და ნეკროზული კვდომა).