მეზობელი სიტყვები
nectar gland
არსებითი სახელი
/ʹnɛktəglænd/

ბოტ. სანექტრე (ნექტრის გამომყოფი ჯირკვალი – უპირატ. ფარულთესლოვან მცენარეთა ყვავილებისა; აგრ. nectary).