მეზობელი სიტყვები
Nectariniidae
არსებითი სახელი
/͵nɛktəʹri:nɪɪdi:/

pl ორნ. მენექტრიასებრნი (Nectariniidae fam.).