მეზობელი სიტყვები
needle grass
არსებითი სახელი
/͵ni:dlʹgrɑ:s/

ბოტ. ვაციწვერა (Stipa gen.).