Negroid II
ზედსართავი სახელი
/ʹni:grɔɪd/

ნეგროიდული; ნეგროიდული რასისათვის დამახასიათებელი; ნეგროიდულ რასას რომ ეკუთვნის; Negroid race ნეგროიდული რასა; Negroid skull ნეგროიდული ტიპის თავის ქალა.