მეზობელი სიტყვები
nematocerous
ზედსართავი სახელი
/͵nɛməʹtɒsərəs/

ენტ. გრძელულვაშიანი, გრძელულვაშიანების ქვერიგს რომ ეკუთვნის.