მეზობელი სიტყვები
nematocide
არსებითი სახელი
/ʹnɛmətəʊ͵saɪd/

ნემატოციდი, ნემატოდების მოსასპობი საშუალება.