მეზობელი სიტყვები
nematocyst
არსებითი სახელი
/ʹnɛmətəʊsɪst/

ზოოლ. ნემატოცისტი, კნიდოცისტი, მსუსხავი კაფსულა (აგრ. cnidocyst).