მეზობელი სიტყვები
Nematoda
არსებითი სახელი
/͵nɛməʹtəʊdə/

pl ჰელმ. ნემატოდები, მრგვალი ჭიები (უმდაბლესი ჭიების ტიპი; Nematoda phl.).