მეზობელი სიტყვები
nematology
არსებითი სახელი
/͵nɛməʹtɒlədʒɪ/

ნემატოლოგია, ნემატოდოლოგია (ზოოლოგიის დარგი, რომელიც ნემატოდებს შეისწავლის).