მეზობელი სიტყვები
Nematomorpha
არსებითი სახელი
/nɛ͵mætəʹmɔ:fə/

pl ზოოლ. ბეწვურები (პარაზიტულ უხერხემლოთა ტიპი; Nematomorpha / Gordiacea phl.).