მეზობელი სიტყვები
nephric
ზედსართავი სახელი
/ʹnɛfrɪk/

თირკმლისა, თირკმლებთან დაკავშირებული.