მეზობელი სიტყვები
nephridial
ზედსართავი სახელი
/nɪʹfrɪdɪəl/

1. ანატ. თირკმლისა, თირკმლებთან, განსაკ. თირკმლის მილაკებთან / ნეფრონებთან დაკავშირებული;

2. ზოოლ., ემბრ. ნეფრიდიალური, ნეფრიდიუმთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. nephridium].