მეზობელი სიტყვები
NER
/͵ɛni:ʹɑ:(r)/

აბრევ. = nucleotide excision repair.