მეზობელი სიტყვები
nervule
არსებითი სახელი
/ʹnɜ:vjʊl/

ენტ. ნერვულა (ფრთის ძარღვის მცირე ტოტი).