მეზობელი სიტყვები
nervure
არსებითი სახელი
/ʹnɜ:vjʊə(r)/

ბოტ. , ენტ. ძარღვი (ფოთლისა ან მწერის ფრთისა).