მეზობელი სიტყვები
NES
/͵ɛni:ʹɛs/

აბრევ. = nuclear export signal.