მეზობელი სიტყვები
nest
არსებითი სახელი
/nɛst/

1. ბუდე; ბუდობის / ბინადრობის ადგილი; birds' nests ფრინველთა ბუდეები; ants' nest ჭიანჭველების ბუდე; nest of mice თაგვების სორო;

2. ბუდობა, ნაყარი, ოჯახი, გუნდი (ფრინველებისა, მწერებისა და ა.შ.).