მეზობელი სიტყვები
nettle tree
არსებითი სახელი
/ʹnɛtltri:/

ბოტ. აკაკი (Celtis gen.).