მეზობელი სიტყვები
net-veined
ზედსართავი სახელი
/ʹnɛtveɪnd/

ბოტ., ენტ. ბადისებრდაძარღვული (ითქმის ფოთლის ან მწერის ფრთის შესახებ).