მეზობელი სიტყვები
neurulation
არსებითი სახელი
/͵njʊərəʹleɪʃn/

ემბრ. ნეირულაცია (ექტოდერმიდან ნერვული ფირფიტის წარმოქმნისა და მისი ნერვულ მილად შეკვრის სტადია - ხერხემლიანთა ემბრიონის განვითარების პროცესში) [იხ. აგრ. neurula].