მეზობელი სიტყვები
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
არსებითი სახელი
/͵nɪkəʹtɪnəmaɪd͵ædɪnɪndaɪ͵nju:klɪətaɪdʹfɒsfeɪt/

ბიოქ. ნიკოტინამიდადენინდინუკლეოტიდ-ფოსფატი, ნადფ (ყველა ცოცხალ უჯრედში არსებული უპირატ. ანაბოლური რეაქციების მაკატალიზებელი კოფერმენტი; აბრევ. NADP).