მეზობელი სიტყვები
nidicolous
ზედსართავი სახელი
/nɪʹdɪkələs/

ორნ. გამოჩეკის შემდეგ ზრდის დასრულებამდე ბუდეში რომ რჩება, ბარტყოვანი.