მეზობელი სიტყვები
nidifugous
ზედსართავი სახელი
/nɪʹdɪfjʊgəs/

ორნ. ბუდეს გამოჩეკისთანავე რომ ტოვებს, წიწილოვანი.