მეზობელი სიტყვები
nidogen
არსებითი სახელი
/ʹnaɪdəʊdʒən/

ბიოქ. ნიდოგენი, ენტაქტინი (ბაზალური მემბრანის შემადგენლობაში შემავალი ცილა; აგრ. entactin) [იხ. აგრ. basement membrane].