მეზობელი სიტყვები
nilgai აგრ. nilgau
არსებითი სახელი
/ʹnɪlgaɪ, ʹnɪlgɔ:/

მმლ. ანტილოპა ნილგაუ (Boselaphus tragocamelus).