მეზობელი სიტყვები
noctilucous
ზედსართავი სახელი
/͵nɒktɪʹlu:kəs/

მოძვ. ღამით მანათობელი / მაფოსფორესცირებელი; noctilucous plankton ღამით მანათობელი პლანქტონი.