მეზობელი სიტყვები
noctule ან noctule bat
არსებითი სახელი
/ʹnɒktju:l, ͵nɒktju:lʹbæt/

მმლ. მეღამურა (Nyctalus gen.), განსაკ. greater noctule (bat) გიგანტური მეღამურა (Nyctalus lasiopterus / Vesperugo noctula).