მეზობელი სიტყვები
nodular
ზედსართავი სახელი
/ʹnɒdjʊlə(r)/

კვანძოვანი, კვანძებიანი; კვანძისებრი.