მეზობელი სიტყვები
nodulated
ზედსართავი სახელი
/ʹnɒdjʊleɪtɪd/

უპირატ. ბოტ. კორძებიანი, კოჟრებიანი (განსაკ. ითქმის ფესვის შესახებ).