მეზობელი სიტყვები
nodulation
არსებითი სახელი
/͵nɒdjʊʹleɪʃn/

ბოტ. კოჟრების / კორძების წარმოქმნა [იხ. აგრ. nodule].