მეზობელი სიტყვები
Nosema
არსებითი სახელი
/nəʊʹsi:mə/

მიკრ. ნოზემა (მიკროსპორიდიების გვარი, ფეხსახსრიანების, უპირატ. მწერების პარაზიტი; Nosema gen.).