მეზობელი სიტყვები
nosogenic
ზედსართავი სახელი
/͵nɒsəʊʹdʒɛnɪk/

პათოგენური, დაავადების გამომწვევი.