მეზობელი სიტყვები
Nostoc
არსებითი სახელი
/ʹnɒstɒk/

ბაქტ. ნოსტოკი (ციანობაქტერიების / ლურჯ-მწვანე წყალმცენარეების გვარი; Nostoc gen.).