მეზობელი სიტყვები
notochord
არსებითი სახელი
/ʹnəʊtəʊkɔ:d/

ქორდა, ნოტოქორდა, ზურგის სიმი (ქორდიანების სხეულის გასწვრივი ღერძი, რომელიც ემბრიონულ სტადიაზე ვითარდება და მხოლოდ უმდაბლეს ქორდიანებს უნარჩუნდებათ მთელი სიცოცხლის განმავლობაში).