მეზობელი სიტყვები
Notoungulata
არსებითი სახელი
/͵nəʊtəʊ͵ʌngjəʹlɑ:tə/

pl პალეონტ. ნოტოუნგულატები, სამხრეთამერიკული ჩლიქოსნები (Notoungulata ord.).