მეზობელი სიტყვები
notum
არსებითი სახელი
/ʹnəʊtəm/

(pl nota) ენტ. ნოტუმი (გულმკერდის სეგმენტის ზურგის ნაწილი).